Back to Top
 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden:

  • Jawa Latino verplicht zich tot het verzorgen van salsalessen, waarvoor de cursisten zijn ingeschreven.
  • De cursist verplicht zich tot het betalen van het lesgeld. Betaling van het lesgeld vindt plaats op de eerste lesdag van de maand. Na betaling van de contributie mag de cursist op vertoon van de leskaart deelnemen aan de salsalessen.
  • Als de cursist niet in staat is om aan de salsalessen deel te nemen, kunnen deze in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip. Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk indien daartoe gegronde redenen zijn.
  • Jawa Latino is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen.
  • Het deelnemen aan salsalessen en/of georganiseerde activiteiten van Jawa Latino is geheel op eigen risico. Jawa Latino is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of ongevallen die zijn ontstaan tijdens de salsalessen of het bijwonen van een activiteit van Jawa Latino.
  • Voor vragen en/of opmerkingen neemt u via ons mailadres of telefonisch contact met ons op. Wij zullen uw vragen en opmerkingen zorgvuldig behandelen.
  • Jawa Latino legt de lat voor wat betreft de salsalessen niet te hoog. Wij geven lessen tot op een bepaald niveau. Gezelligheid, ongedwongenheid en het verbreden van de sociale contacten is bij Jawa Latino ook een van de voornaamste doelen.
  • Jawa Latino maakt af en toe foto’s en video-opnames tijdens salsalessen en dansavonden en behoudt zich het recht om deze te publiceren op onze website en op andere websites.

De Salsacrew.