Back to Top
 
 
 
 
 
 

Privacy Policy

Jawalatino en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

ALGEMEEN

Jawalatino is een dansschool met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24431491. Jawalatino kent twee eigenaren. Zij treffen alle voorbereidingen voor het geven van danslessen. Hierbij worden danslessen gegeven in de vorm van salsa, bachata en kizomba.

Daarnaast worden er regelmatig salsa feesten gehouden waar toegankelijk is voor iedereen inclusief de leerlingen. Ten behoeve van de danslessen wordt er een lijst bijgehouden waar de namen van de cursisten opstaan. In deze lijst wordt tegelijkertijd de betalingen bijgehouden. Verder worden de namen en de emailadressen in de computer opgeslagen ten behoeve van digitaal verstrekken van informatie.

Ledenregister

De inschrijving kan op 2 manieren plaatsvinden. Enerzijds digitaal en anderzijds middels een formulier. Hier worden de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) bijgehouden aangevuld met telefoonnummers en e-mailadressen van alle cursisten.

Financieel register

In het financieel register worden de inkomsten (contributiebetalingen van leden) en uitgaven geregistreerd. Betalingen worden uitgevoerd via het elektronisch betalingssysteem van de bank waar Jawalatino een betalingsrekening heeft. Toegang tot dit systeem is beschermd met een e.dentifier met een pincode. Deze pincode wordt bewaard in een map bij de eigenaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de betalingen contant te voldoen. Tevens is het ook toegestaan om per kas de contributie te voldoen. Na het voldoen van de contributie krijgt de cursist een kaart overhandigd waar de het vakje wordt afgevinkt/afgetekend ter controle.

Het ledenregister en het financieel register staan op de computer van de eigenaar van de Jawalatino. Deze computer staat thuis waar de eigenaar alleen toegang voor heeft. Op een externe harde schijf wordt periodiek een back-up van bovengenoemde registers gemaakt.

De eigenaar houdt de bovengenoemde registers actueel; hij/zij is in principe het enige die toegang heeft tot deze gegevens.

Website en sociale media

Jawalatino heeft een website (www.jawalatino.nl) en een Facebook-pagina. Hierop staan relevante gegevens over de dansschool. Op deze website en Facebook-pagina staan ook foto’s en video’s van evenementen waar Jawalatino aan heeft georganiseerd. Op deze foto’s en video’s staan incidenteel de cursisten te zien en veelal bezoekers van de dansschool. De gallery waar de foto’s en video’s instaan is voor iedereen toegankelijk.

De leeftijd van de cursisten varieert van 20 jaar tot ruim 70 jaar. Aangesloten cursisten ondertekent een verklaring waarin al-dan-niet toestemming wordt verleend tot het publiceren van foto’s en video’s waarop zij voorkomen. Dit houdt onder andere in: publiceren op de website, de Facebook- pagina van Jawalatino en andere promotionele doeleinden. Indien bezwaar bestaat tegen dit

publiceren, zal/zullen de relevante foto(‘s) en video’s verwijderd worden van bovengenoemde media.

Van cursisten die het lidmaatschap hebben opgezegd, worden alle gegevens gewist uit de digitale bestanden. Papieren gegevens, zoals inschrijfformulieren en cursistenlijsten worden in een papiervernietiger vernietigd.

Bij inschrijving worden de emailadressen van de cursisten in de computer ingevoerd.

Deze emailadressen worden bewaard zolang iemand ingeschreven staat en worden gebruikt zodra er een nieuws verspreidt moeten worden ten behoeve van de danslessen of het geven van evenementen. Deze gegevens worden altijd bewaard tenzij diegene aangeeft dat deze verwijderd moeten worden omdat zij geen informatie meer wilt ontvangen van Jawalatino. Dan worden deze gegevens per direct verwijderd.

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Dansschool Jawalatino aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Hoe kunt u contact opnemen bij vragen, opmerkingen of klachten?

Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, of als u van mening bent dat Jawalatino niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens of haar verplichtingen met betrekking tot uw privacy niet is nagekomen. U kunt een klacht indienen bij de eigenaar van Jawalatino via info@jawalatino.nl. Er wordt dan onderzoek gedaan naar uw klacht en u wordt binnen redelijke termijn op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek.

Controle

De cursisten van Jawalatino hebben altijd het recht om hun eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te (laten) verwijderen. Deze gegevens staan in de cursistenlijst. Het is ook mogelijk om de digitale gegevens op te vragen via email info@jawalatino.nl. Ben je van mening dat deze gegevens niet goed staan of dat deze moet worden verwijderd dan is dat te allen tijde mogelijk.

Wijzigingen Privacy Statement

Dansschool Jawalatino behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De eigenaar van Jawalatino verklaart naar eer en geweten, de in registers opgeslagen

persoonsgegevens en de foto’s waarvoor toestemming verleend is, uitsluitend te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan het karakter van de dansschool: het beoefenen van danslessen en het houden van salsa Latin feesten.

Namens de dansschool Jawalatino, Anette Amatsoepandi en Henry Amatsari

Herzien op: 25 mei 2018